Thông báo Về việc xử lý sinh viên thiếu điểm rèn luyện HK1/2018 In
Thứ hai, 10 Tháng 12 năm 2018 08:59

Hiện tại, KTX đã đưa lên BKPay danh sách sinh viên thanh toán tiền thuê chỗ ở đợt 3 (ở từ 10/2/2019 đến ngày 31/5/2019) theo hợp đồng số 160818/HĐ-KTX. Thời hạn thanh toán: 24h ngày 18/12/2018, sau thời gian này KTX sẽ khóa sổ để nhận sinh viên mới thay thế.

Căn cứ vào Điều 3, khoản 3.2 của hợp đồng, nếu sinh viên có điểm rèn luyện cuối HK1/2018 dưới 50 điểm thì sẽ bị chấm dứt hợp đồng thuê chỗ ở năm học 2018-2019 và ra khỏi KTX từ ngày 01/2/2019

Đồng thời, căn cứ vào Điều 6, khoản 6.4, nếu sinh viên vi phạm hợp đồng (mục 3.2) thì sẽ không được hoàn lại tiền thuê chỗ đã thanh toán và tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng (số tiền 300.000 đồng)

Tuy nhiên, điểm rèn luyện HK1/2018 sẽ được tổng kết sau ngày 31/12/2018, nên sinh viên lo ngại sẽ bị mất tiền thuê chỗ ở nếu điểm rèn luyện dưới 50 điểm. Về việc này, Giám đốc Trung tâm DV KTX Bách khoa giải quyết như sau:

Những sinh viên đã thanh toán tiền thuê chỗ ở đợt 3 (ở từ 10/2/2019 đến ngày 31/5/2019) nhưng bị buộc ra khỏi KTX từ 01/02/2019 do điểm rèn luyện dưới 50 điểm, thì KTX đồng ý cho sinh viên được rút lại 100% số tiền thuê chỗ đã thanh toán đợt 3.

Xem văn bản gốc:  176.TB.KTX_07.11.2018